Kıbrıs Haberleri
Haber Portalı

Birleşik Krallık Kıbrıs’ın birleşmesi için desteğini yineledi

Milletvekili Matthew Offord’a verdiği yazılı cevabında Birleşik Krallık Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Christopher Pincher, Birleşik Krallığın, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi amacıyla kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına” olan güçlü desteğini yineledi.

Kıbrıs dostu Kuzey Londra Muhafazakâr Milletvekili Matthew Offord, Dışişleri Bakanı’nın “adanın bölünmesi yönünde bir çözüme doğru adım atıp atmayacağı” sorusunu yöneltti.

Dışişleri Bakanlığı adına yanıt veren Pincher, Londra’nın desteklediği çözümün, siyasi eşitlik temelinde, uluslararası kabul görmüş iki bölgeli, iki toplumlu bir Federasyon modeline dayalı olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Christopher Pincher, kabul edilebilir bir çözümde ilerleme kaydedilmesini teşvik etmek için 4 Ekim’de Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini söyledi.

Birleşik Krallık’ın taraflarla diyaloğu devam ettireceğini ve tüm tarafları çözüm müzakerelerine verimli şekilde katılmaya ve ilerleme kaydedilmesine bağlı olmaları çağrısında bulunduğunu belirtti.

Christopher Pincher sözlerine, “Birleşik Krallık birleşik bir Kıbrıs’ın, ticarette, yatırımlarda ve turizmde görülecek artışlarla önemli ekonomik yararlar sağlayacağına ve bölgede yeni enerji ve ekonomik işbirliklerinin önünü açacağına inanıyor”.

“Bu tüm Kıbrıs adasının yararına olacak. Bulunacak bir çözüm adada güvenliği artıracak ve bölgesel güvenliği ilerletecektir” diyerek son verdi.

Dikkatinizi Çekebilir: